És el moment de repensar el futur territorial

NOTA DE PREMSA – 30/04/2020

Davant l’enèsim anunci d’elaboració d’un pla supramunicipal especial a la Conca d’Òdena que requalifiqui centenars d’hectàrees agrícoles per ubicar-hi empreses, l’entitat Per la Conca seguim defensant que el model de grans superfícies, avui i aquí, no és el futur pel que hauríem d’apostar com a territori. La crisi actual ens força encara més a repensar el model territorial. Les necessitats bàsiques han de ser elements centrals de la planificació i cal potenciar per sobre de tot la singularitat, la iniciativa i les capacitats del territori. El model de futur ha de ser necessàriament compatible amb mesures efectives per fer front a la declarada emergència climàtica i mediambiental. El neguit per la parada econòmica actual degut a la crisi sanitària no ens ha de precipitar a un carreró sense sortida.

La idea de que l’activitat empresarial de futur a la conca d’Òdena no pot ser aliena a les necessitats bàsiques dels seu habitats és una de les que inspira el debat telemàtic sobre “qui alimenta la Conca d’Òdena en temps de confinament?’” que l’entitat Per la Conca organitza aquest divendres 1 de maig (de 19:00-20:00 al seu canal de youtube: ves.cat/etEp). Hi haurà representació de productors i comerciants locals i membres de les entitats Per la Conca i Eixarcolant. D’acord amb aquesta idea i altres reflexions l’entitat no combrega amb l’obsessió de generar grans superfícies per activitats logístiques.

Algunes reflexions:

Les planes de la Conca, un recurs escàs
La conca d’Òdena està configurada per unes quantes esplanades al voltant el riu anoia trencades pels torrents que baixen de les muntanyes. L’activitat humana es concentra en aquestes planes. La meitat estan urbanitzades i l’altra meitat està principalment cultivada.

Els polígons industrials de la Conca
La majoria de superfície industrial disponible a la conca està dins la trama urbana principal (quatre municipis) que ocupa les planes centrals. Els polígons de Castellolí i Montbui queden fora d’aquest gran nucli. En conjunt els polígons ofereixen un parc canviant de naus de compra o lloguer i més de cent hectàrees de diferents mides disponibles des de fa més de deu anys per a noves naus industrials.

L’activitat agropecuària a la Conca
Les explotacions agropecuàries i vini-viticultores existents a la conca són empreses productives i viables que s’han anat modernitzant i professionalitzant. Algunes han aconseguit el cicle tancat gestionant centenars d’hectàrees que reverteixen en l’engreix en intensiu o extensiu d’aviram, oví, boví o porcí. Paral·lelament s’estan consolidant petits productors i impulsant iniciatives per afavorir el consum de proximitat dels productes de petits i grans productors.

La crisi grossa
El debat sobre el nostre futur local va més enllà de la sempre requerida dinamització econòmica. L’administració pública ha d’afrontar l’emergència climàtica oficialment declarada pel Parlament Europeu i La Generalitat de Catalunya. Per fer-hi front la Comissió Europea demana als responsables de la gestió del territori canviar urgentment la manera de planificar l’ús del sòl. S’advoca per ciutats compactes amb grans espais periurbans protegits. Es fa èmfasi en l’agricultura com activitat econòmica a ubicar en aquests espais ja que permet la producció de productes essencials en proximitat i és compatible amb els serveis ecosistèmics que ofereix l’entorn per afrontar l’emergència climàtica.

Paisatge cultural
Segons l’observatori del paisatge de La Generalitat el mosaic agroforestal de la Conca conforma un paisatge cultural singular a preservar. És una unitat paisatgística viva estructurada per masies, moltes encara funcionals, enriquida amb elements patrimonials arquitectònics i arqueològics.

Els serveis de l‘entorn
La topologia de la Conca llaurada pels torrents afavoreix la diversitat de cultius de secà, genera una varietat d’ecosistemes que sostenen la biodiversitat i esdevé una anella periurbana lúdica de gran qualitat al servei de la conurbació. A més de la producció agroalimentària, una de les prestacions més rellevant de les planes no urbanitzades és la d’actuar com a superfície de filtració i captació d’aigua de pluja a capes freàtiques, sostenint així el cicle hídric en un territori de secà que ha d’afrontar l’escalfament global. Cal tenir en consideració que la planificació supramunicipal que es proposa deixaria només un terç de la superfície plana existent sense urbanitzar i que aquest sòl haurà d’encabir encara el creixement urbanístic en habitatge que es necessiti en un futur i l’ampliació de les infraestructures de mobilitat que ja es reclamen.

El futur en mans d’uns pocs i amb interessos aliens al món local?
El model de grans superfícies no explota els recursos de sòl industrial disponibles a la Conca d’Òdena i cedeix la sobreexplotació de la superfície plana a capital deslocalitzat en mans d’uns pocs inversors. Les estratègies econòmiques i de reinversió dependran de factors i interessos aliens a les necessitats locals.

La logística no és ni revulsiu ni bon dinamitzador econòmic
Les empreses de logística utilitzen el sòl com un paràmetre més del seu compte de balanços i canvien de lloc quan els convé. La seva activitat genera escassos llocs de treball per hectàrea consumida i aporten poc valor afegit per a la dinamització econòmica local. A més, a la Conca hi manquen les infraestructures de transport internodals que demana l’activitat logística.

Des del territori pel territori
Quan de l’administració planteja un procés de participació ciutadana ha de facilitar un debat profund i productiu sobre el model territorial. Com ja vam dir, estarem atents a que expliquin els punts de partida i condicions de participació per valorar-ho, però malauradament, les declaracions públiques deixen clar que es pretén accelerar els tràmits administratius. Ens oposem a qualsevol simplificació administrativa que impliqui un afebliment dels processos de participació o d’avaluació ambiental i no participarem en pantomimes de pur tràmit.


Clinometria de la Conca d’Òdena. Les extensions de sòl més planes estan pintades en groc i les zones amb pendent en carbassa (moderada) i vermell (alta). Les àrees on s’hi sobreposa el blanc/gris corresponen a sòl urbà.
Cartell de la xerrada online sobre model agroalimentari a la Conca d’Òdena.

Per la Conca celebrem l’aturada de Can Morera i apostem per definir col·lectivament les bases d’un nou model territorial

NOTA DE PREMSA – 29/01/2020

En l’assemblea general de l’entitat, celebrada el passat cap de setmana, s’ha informat als socis que la tramitació del Pla Director que preveia el macropolígon de Can Morera està oficialment aturada. L’entitat ha aprovat un pla de treball per definir criteris i projectes de futur de forma conjunta amb diversos col·lectius del territori, amb l’objectiu de protegir i posar en valor els espais naturals i agraris de la Conca d’Òdena.

El diumenge passat, 26 de gener, va tenir lloc a Can Alemany (Santa Margarida de Montbui) l’assemblea general ordinària de l’entitat Per la Conca. La trobada, que va reunir una quarantena de persones sòcies i membres de diversos col·lectius del territori, va servir per valorar i aprovar el full de ruta de l’entitat pel proper any. Un dels punts principals de la reunió va ser el macropolígon de Can Morera, al terme municipal d’Òdena, un projecte que Per la Conca hem reclamat aturar des de la creació de l’entitat a finals del 2018.

La Junta Directiva i la Comissió de Coordinació de l’entitat van informar que la tramitació del Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena (PDUAECO), la planificació que preveia el desenvolupament de Can Morera, està oficialment aturada des del passat mes de desembre. La decisió va ser presa pel Departament de Territori i Sostenibilitat com a conseqüència de la manca d’acord entre els alcaldes del territori. La Generalitat de Catalunya ha assumit també el compromís de no reprendre la tramitació del pla fins que existeixi una proposta consensuada, i mai en contra de la voluntat d’algun dels municipi afectats.

En resposta a aquest fet, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) ha engegat recentment un procés de participació sobre el desenvolupament econòmic del territori. Es tracta d’una participació desvinculada de la tramitació oficial del PDUAECO, ja que no parteix de cap document del Pla Director. Des de Per la Conca valorem positivament que, després de més d’un any reivindicant-ho, els alcaldes del territori hagin acceptat finalment que la planificació territorial no pot imposar-se en funció d’uns interessos concrets, sinó que ha de comptar amb el consens del territori. L’entitat, que ja ha sigut contactada per la secretaria de la MICOD, està oberta a col·laborar en aquest procés de participació sempre i quan es basi en un debat sobre l’abast i conveniència de noves superfícies industrials. Pel contrari, considerem que no seria admissible si parteix d’unes superfícies ja concretades o es dissenya amb objectiu de legitimar l’actual proposta del Pla Director.

D’altra banda, l’entitat es referma en la necessitat de reflexionar i definir un model territorial de futur abans d’establir planificacions parcials de gran afectació. Com hem defensat repetidament, aquest model ha de ser fruit d’un diàleg obert amb tots els agents i col·lectius interessats i ha de permetre traçar estratègies a llarg termini valorant totes les necessitats del territori (industrials i d’infrastructures, però també del medi natural i el sector primari, entre d’altres). En aquest sentit, un dels principals projectes per aquest 2020 és el desenvolupament d’un espai de reflexió sobre àrees clau pel territori com l’aigua, l’energia, el patrimoni cultural, els espais forestals, el paisatge, l’urbanisme, l’alimentació o la biodiversitat. L’assemblea va acceptar la proposta de seguir treballant-hi de forma conjunta amb organitzacions com Unió de Pagesos, Aigua és Vida, Som Energia, ADFs o agrupaments escoltes, entre d’altres associacions i sindicats. La trobada anual de Per la Conca va servir també per renovar la Junta Directiva de l’entitat, aprovar l’estat de comptes i les noves quotes de soci, i informar sobre altres activitats realitzades al llarg del darrer any. Des de Per la Conca agraïm als nombrosos col·laboradors que individualment o des de les seves associacions i entitats han fet possible el gran volum de feina feta durant els darrers mesos.


Assemblea General Ordinària de l’entitat, celebrada a Can Alemany el diumenge 26 de gener de 2020. Foto: Per la Conca.
Moment de votació de l’assemblea. Foto: Per la Conca.

Per la Conca i Unió de Pagesos valorem les darreres declaracions de Castells i Singla

NOTA DE PREMSA – 25/11/2019

Davant les declaracions de les darreres setmanes de Marc Castells i Pepe Singla a favor del macropolígon de Can Morera, l’entitat Per la Conca i el sindicat Unió de Pagesos denunciem la falta de legitimitat d’aquests actors i defensem el valor estratègic de l’espai periurbà no urbanitzat.

Aquests dies assistim a declaracions de Marc Castells, alcalde d’Igualada, i de Pepe Singla, propietari dels terrenys de Can Morera, fent campanya a favor de l’aprovació d’una planificació que permeti urbanitzar un macropolígon per a naus logístiques a Can Morera.  La informació que tenim a Per la Conca i Unió de Pagesos de l’estat de tramitació del projecte després d’haver-nos reunit amb l’Ajuntament d’Òdena i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ens ajuda a interpretar-les.

En una reunió a la Generalitat, el Sr. Josep Armengol,  subdirector general d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà, va assegurar que el seu Departament no inclouria Can Morera en la planificació sense el consentiment de l’alcaldessa d’Òdena, la Sra. Maria Sayavera. Per altra banda, l’alcaldessa ha refermat en públic i en privat que el seu posicionament contrari és fruit d’un compromís insubornable amb els electors i amb el grup Òdena a Fons amb qui van firmar un acord  d’investidura i aprovar una moció al Ple municipal. Per tant, no hi ha dubtes que si no hi ha canvis en cap d’aquest actors Can Morera quedarà fora de la planificació.

Si bé l’anterior alcalde d’Òdena, el Sr. Francisco Guisado,  apostava per urbanitzar can Morera i va cedir el lideratge d’aquest projecte a  l’alcalde d’Igualada, el Sr. Marc Castells, el nou equip de govern d’Òdena és qui té ara la sobirania i a qui la Generalitat finalment farà cas. Les declaracions d’aquests dies de Marc Castells i Pepe Singla, les cares política i empresarial a favor del planejament, s’entenen com un intent de pressionar l’Ajuntament d’Òdena. Per altra banda, sense declaracions, també han parlat amb la Generalitat, on els responsables de la planificació han acceptat no retirar les quasi cent hectàrees de la finca de Can Morera de l’avenç de planificació per, segons el Sr. Josep Armengol, no tancar la porta a que l’Ajuntament d’Òdena reconsideri la seva posició.

A través d’Acció, agència pública per la competitivitat empresarial, la Generalitat ha buscat empreses pel macropolígon. Com s’entén que aquesta agència pública utilitzi Pepe Singla, propietari i empresari  amb interessos a Can Morera, com a portaveu de la seva activitat? El senyor Singla va fer pública la idea de macropolígon logístic que Acció i l’empresa Adequa, de la que n’és soci i director d’inversions, tenen i la va acompanyar d’una llista amb empreses amb les que havien contactat.  La informació que aporta de les empreses encara no descartades és genèrica:  no es pot confirmar quines són ni quin interès tenen i aquestes tampoc han manifestat cap interès concret a l’Ajuntament. A dia d’avui a ningú se li escapa que  el projecte de Can Morera està lligat a la família Singla i no a una reflexió de què li convé i com a la Conca i la Comarca.

El senyor Castells demana públicament, ara que ha trobat inconvenients per l’aprovació del projecte, un debat enriquidor. Hem fet públics quatre criteris bàsics per la planificació del territori i els hem discutit amb els grups polítics de la Conca. Curiosament, dels alcaldables de la Conca, el d’Igualada és l’únic que ens ha donat llargues i no ens ha atès. Mentrestant, ell pagava un càrrec de confiança per comercialitzar aquests terrenys i  Acció i Adequa anunciaven i promocionaven el futur macropolígon de Can Morera per tot el món. S’han saltat el debat territorial de la Conca, que està per fer i no es pot fer ara de pressa i corrents i amb les cartes marcades.

Aquest debat ha d’incloure la gestió de l’entorn periurbà, tal com ho demana amb caràcter d’urgència la Unió Europea, doncs és un espai estratègic per equilibrar l’activitat humana.  Quan el senyor Castells argumenta que tenim més arbres ara que en l’època dels romans per tal de justificar creixement sobre Can Morera demostra la manca d’assessorament que té en temes d’equilibri territorial i urbanístic i que els serveis ecosistèmics de la conca estan desemparats. Sortosament, la Conca d’Òdena encara permet un gran desenvolupament industrial en superfícies associades a la trama urbana. Les hectàrees per empreses grans hi són. Però, a més, a la Conca encara hi ha activitat agropecuària -que permet i sosté els serveis ecosistèmics del territori. Que la Conca sigui una unitat habitable, equilibrada i sostenible  depèn de la planificació actual i és possible, a diferència de moltes zones de Catalunya on s’ha esgotat la capacitat de creixement seguint els estàndards del segle passat.Representants d’Unió de Pagesos, Per la Conca, Xarxa per a la Conservació de la Natura, i de grups polítics d’Òdena al Departament de Territor i Sostenibilitat. Foto: Per la Conca.

Entitats preocupades pel territori ens reunim per a treballar coordinadament en un model sostenible a la Conca d’Òdena

NOTA DE PREMSA – 02/10/2019

Representats d’una dotzena d’entitats que van firmar el Compromís Per la Conca a favor d’un model territorial sostenible es van reunir amb les entitats impulsores del compromís per a treballar de manera coordinada en la defensa del territori. Una aposta proactiva que xoca amb la pretensió d’urbanitzar grans extensions “de novo”, especialment si estan aïllades de la trama urbana existent.

Dilluns 30 de setembre, l’Agència Europea pel Medi Ambient publicava l’informe “Signals 2019 Land and soil in Europe” que sembla elaborat per resoldre el conflicte sobre la construcció d’un macropolígon en el mosaic agroforestal de la zona de Can Morera. Amb aquest informe s’evidencia que aquest conflicte de la conca d’Òdena es reprodueix arreu i que és part d’un problema d’escala europea.

L’informe indica als responsables de la gestió del territori d’arreu d’Europa que cal canviar urgentment la manera d’utilitzar i gestionar la terra i els recursos que proporciona. Estableix la necessitat de crear ciutats compactes i de preservar l’agricultura, protegint especialment els terrenys productius a prop de les zones urbanes. Demana no reduir l’espai d’hàbitats i ecosistemes no urbanitzats ja que proporcionen serveis importants com la regulació del balanç hídric i la protecció contra aiguats i són necessaris per a mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic.

Dissabte 28 de setembre, representants de l’Entitat “Per La Conca”, del Sindicat “Unió de Pagesos” ens vam reunir amb representats d’una dotzena d’entitats de les que van firmar, abans de les eleccions, el “Compromís Per la Conca”. Amb la firma, les entitats s’emplaçaven a treballar per dotar-nos d’un model territorial segons uns criteris establerts i que ara es constata que són coincidents amb els de l’informe de l’Agència Europea. La reunió va representar un primer contacte a partir del qual assentar les bases per la creació de sinergies i treball proactiu conjunt.

Per contra, dijous 26 de setembre, el Batlle d’Igualada insistia a la premsa local en la creació d’un macropolígon. Avançant-se a “l’avenç de planificació” que vol presentar la Generalitat anunciava la reconversió a can Morera de 90.000 metres quadrats (90 hectàrees) de sòl agrícola a sòl industrial. Considerava aquesta reconversió necessària per tots els municipis i relativitzava l’impacte ambiental apuntant que tenim més superfície forestal ara que en l’època del romans.

Des de Per la Conca i Unió de Pagesos esperem que la Generalitat conegui i apliqui l’informe de l’AEMA i que, per tant, sigui més seriosa a l’hora de plantejar i justificar la creació un bolet urbanístic al mig d’un sòl agroforestal viu i productiu. Apostem pel treball coordinat, amb les entitats que els empenyen i les que vulguin sumar-s’hi a partir d’ara, a favor d’un model territorial que segueixi les recomanacions de l’Agència Europea pel Mediambient, ja que és una  necessitat urgent no només d’àmbit supramunicipal sinó també de País i de continent europeu.


Reunió d’entitats preocupades pel futur del territori de la conca d’Òdena. Foto: Per la Conca.

L’exposició fotogràfica ‘Revela la Conca’ serà a Òdena fins a finals de setembre

NOTA DE PREMSA – 16/09/2019

Després de passar pel Casal Popular d’Igualada ‘el Foment’, on ha estat exposada fins el passat dia 13, les fotografies del concurs organitzat per l’entitat Per la Conca s’exposaran ara a la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena entre els dies 18 i 30 de setembre. A la inauguració de l’exposició, el passat mes d’agost, es van anunciar també les fotografies finalistes i guanyadora d’aquesta primera edició del concurs.

L’exposició, organitzada a partir de 5 categories, mostra les 24 fotografies més ben valorades sobre un conjunt de 60 imatges penjades a les xarxes socials per part de la ciutadania del territori en el marc del concurs proposat des de l’entitat Per la Conca entre els mesos de juny i agost d’aquest any. Des de l’organització fem una valoració molt positiva d’aquesta primera edició del concurs i creiem que ha ajudat a apreciar i posar en valor l’entorn natural i agrari dels municipis de la Conca d’Òdena.

A l’acte d’inauguració de l’exposició, celebrat en el marc de la Festa Major d’Igualada, es va llegir també el veredicte del jurat del concurs. Les fotografies guanyadores en cada categoria són:

– “Llibertat”, de Valentí Montes: premi a la millor fotografia ‘Revela la Conca’,

– “Santa Magdalena de l’Espelt”, de Pep Solé: guanyadora en la categoria d’activitat agrària,

– “Guineu fora del cau”, de Xavier Gabarró: guanyadora en la categoria de biodiversitat,

– “No anirem d’excursió a les fàbriques abandonades! Lluitem per un futur més verd!”, de Nil Solé: guanyadora en la categoria de lleure,

– “Sis segles aguantant, no caurem ara!”, de Carlota Cuadras: guanyadora en la categoria de patrimoni arquitectònic,

– “Solitud”, de Núria Samaniego: guanyadora en la categoria de paisatge.

Les persones guanyadores van rebre com a premis un vol en globus (per al guanyador del concurs) i una panera amb productes agroalimentaris de la comarca (per al guanyador de cada categoria).

Després d’estar exposada a Igualada durant un mes, l’exposició es mou ara al municipi d’Òdena. Es podrà visitar a la Biblioteca l’Atzavara (c/ de la Guixera, 8) entre els dies 18 i 30 de setembre, en horari de matins (de 10h a 13h) els dimecres i dissabtes, i a les tardes (de 15:30h a 20:30h) de dilluns a divendres. La inauguració de l’exposició serà el dimecres 18 a les 19h.

Des de l’entitat organitzadora volem donar les gràcies a tots els participants del concurs, així com als membres del jurat (Lluís Jubert, d’Espai Gràfic / Espais del Rec; Joan Tomàs, de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada; Roger Grimau, d’Unió de Pagesos; i Lluís Cuadras, de l’associació Per la Conca) i els dotze productors que l’han patrocinat. L’exposició resultant ha sigut realitzada amb la col·laboració del Casal Popular d’Igualada ‘el Foment’ i de Beutler fotografia, i compta ara amb el suport de l’Ajuntament d’Òdena.


Inauguració de l’exposició i entrega de premis, el 19 d’agost de 2019 al Casal Popular d’Igualada ‘el Foment’. Foto: Per la Conca.
Fotografies finalistes de la categoria de paisatge, exposades al Casal Popular d’Igualada ‘el Foment’. Foto: Per la Conca.
Guanyadors i membres del jurat del concurs ‘Revela la Conca’. Foto: Per la Conca.
Premis del concurs fotogràfic: vol amb globus i panera amb productes agroalimentaris de proximitat. Foto: Per la Conca.

Inauguració de l’exposició i entrega de premis de ‘Revela la Conca’, el concurs de fotografies de la Conca d’Òdena

NOTA DE PREMSA – 13/08/2019

El proper dilluns 19 d’agost, coincidint amb l’inici de la Festa Major d’Igualada, tindrà lloc l’entrega de premis del concurs de fotografies ‘Revela la Conca’, convocat aquest estiu per l’entitat Per la Conca. L’acte serà a 2/4 de 8 del vespre al Casal Popular d’Igualada, el Foment, i servirà també per inaugurar l’exposició de fotografies finalistes i guanyadores d’aquest mateix concurs, que es podrà visitar en aquest mateix espai fins el 14 de setembre.

Des de l’entitat organitzadora valorem molt positivament l’acollida del concurs, que s’ha realitzat enguany per primera vegada. Des que se’n van publicar les bases a principis de juny fins la data de tancament del concurs, s’han recollit a través de les xarxes socials una seixantena de fotografies distribuïdes entre les cinc categories proposades: paisatge, activitat agrària, biodiversitat, lleure i patrimoni arquitectònic. La diversitat i qualitat de les fotografies reforça l’objectiu amb el que ens plantejàvem el concurs: posar en valor el patrimoni natural i cultural de la Conca d’Òdena i molt especialment de la zona de Can Morera, al terme d’Òdena, que es troba amenaçada per la voluntat de construir-hi un macropolígon industrial. En aquesta primera edició, s’han valorat de forma particular les fotografies que posaven de manifest el potencial agrícola i ramader, entre d’altres activitats, d’aquest territori en disputa.

Les millors imatges de cada categoria es podran contemplar al Casal Popular d’Igualada, el Foment, en una exposició organitzada conjuntament entre les dues entitats. L’acte d’inauguració d’aquesta exposició coincidirà a més amb la lectura del veredicte del concurs, el jurat del qual està integrat per Lluís Jubert, dissenyador local; Joan Tomàs, membre de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada; Roger Grimau, d’Unió de Pagesos; i Lluís Cuadras, de l’entitat Per la Conca. La fotografia guanyadora serà obsequiada amb un vol amb globus i les finalistes de cada categoria seran premiades amb un lot d’articles agroalimentaris de proximitat elaborat amb la col·laboració de l’Associació Agroecològica Cal Mercaderet, vi Carregarrucs de Cal Gallego, Josep Mestre Agricultura Ecològica, L’hort de l’avi, Mas Buret, La Lenta, Cal Codina, Ous Marimon de Montmaneu, el Col·lectiu Eixarcolant, l’Horta Lliure, oli de Can Gibert i vi Sumollant del col·lectiu 7 de vi dels Petits Viticultors de la Conca d’Òdena, a qui des de l’organització volem agrair la seva implicació.


L’entitat Per la Conca organitzem un concurs de fotografies per posar en valor el patrimoni natural i agrari de la Conca d’Òdena

NOTA DE PREMSA – 03/07/2019

Amb el nom de “Revela la Conca”, des de l’associació pretenem reivindicar en clau positiva els valors del territori. El concurs estarà obert fins a mitjans d’agost i es premiaran les 6 millor fotografies, que donarem a conèixer durant la Festa Major d’Igualada.

Per la Conca hem penjat les bases del concurs a través de les xarxes socials, on s’hi especifica que es valoraran de manera especial aquelles fotografies que estiguin ubicades a Can Morera, la zona amenaçada pel macropolígon, i que continguin algun element característic de la zona. S’estableixen cinc categories (activitat agrària, biodiversitat, patrimoni arquitectònic, lleure i paisatge), cada una de les quals es premiarà amb una panera de productes alimentaris de proximitat. A més, la millor fotografia de tot el concurs es premiarà també amb un vol en globus per la Conca d’Òdena.

Per participar-hi només cal penjar la fotografia a les xarxes socials Instagram, Twitter o Facebook amb l’etiqueta #perlaconca, acompanyada del nom de l’autor, d’un títol, la ubicació de la foto i la categoria. Es poden presentar fotografies realitzades entre el 12 de juny i el 12 d’agost, dia en el qual finalitza el concurs. Pot participar-hi qualsevol persona amb un màxim de tres fotografies. Les fotografies semifinalistes s’exposaran al Casal Popular d’Igualada, el Foment, del 19 d’agost al 14 de setembre de 2019. I l’entrega de premis als guanyadors serà el 19 d’agost a 2/4 de 8 del vespre, en aquest mateix espai.


Cartell de difusió i bases del concurs.
Fotografies d’exemple (Per la Conca).