Comunicat de les plataformes en defensa de la Conca d’Òdena després de la consulta popular celebrada a Jorba el 24 d’octubre de 2021

Les plataformes ciutadanes Per la Conca, Salvem Can Titó i Jorba Reflexiona, emeten el següent comunicat en data 23 de novembre del 2021.

1. Vista la gran participació en la consulta sobre el macropolígon de Jorba celebrada el 24 d’octubre i el rebuig majoritari al projecte que va expressar la ciutadania, vista la posició inequívoca de l’ajuntament de Vilanova del Camí sobre l’afectació de can Titó i el compromís de l’ajuntament d’Òdena de protegir can Morera, és evident que la planificació que preveia el PDUAECO s’ha demostrat innecessària, excessiva, socialment rebutjada i inviable. En conseqüència, demanem la retirada immediata del PDUAECO.

2. Nosaltres sí que creiem que cal pensar i planificar el futur. Per això, proposem i exigim que, amb la màxima urgència s’enceti un procés ambiciós d’estudi, debat, reflexió i propostes d’actuació que avaluï la situació real de l’economia de la Conca, quantifiqui equipaments i terrenys industrials disponibles, la necessitat futura d’espais, el tipus de negoci que hi poden tenir cabuda, el perfil de les persones que es troben a l’atur i com haurien de ser els professionals que es necessitaran. És un debat tan complex com necessari, perquè cal preveure amb mirada llarga, realista i seriosa i definir quines haurien de ser les línies de futur econòmic, energètic i social de la Conca d’Òdena (potser caldria ampliar-lo també a altres parts de la comarca). És imperatiu que aquesta planificació estigui liderada per experts i compti amb aportacions plurals de manera transparent i participativa. El treball en xarxa permet abordar la complexitat. El resultat d’aquesta reflexió, en la qual estem disposats a participar de manera activa, hauria de ser implementat pels poders públics i se n’hauria de donar compte als ciutadans. 

3. S’han perdut els darrers 15 anys intentant imposar al territori plans directors i planejaments urbanístics megalòmans, equivocats i irrealitzables, que han evidenciat la incompetència de qui els ha impulsat i una prepotència insuportable de l’Administració sobre la ciutadania. Després del que s’ha vist, desconfiem absolutament del lideratge i la rellevància de la MICOD i els alcaldes que en formen part per a dissenyar de manera unilateral el futur de la Conca d’Òdena. No s’ha atret activitat econòmica. És una evidència que després de dos Plans directors fallits, sense una política industrial clara, de posicionar-se descaradament a favor d’una opció de creixement desmesurat, sense ser capaços de sostenir-la i ni tan sols d’acceptar-la en alguns dels seus municipis, han  perdut la confiança de la ciutadania. Són conegudes les pressions, secretisme i deslleialtats que hi ha hagut a l’interior de la MICOD, per la qual cosa, no es pot confiar que la planificació futura estigui liderada per aquest organisme. Tampoc es pot deixar aquesta planificació únicament en mans de les conselleries de la Generalitat que han tingut competència sobre urbanisme i territori. Deixem anotat que fa sis mesos que les plataformes han demanat reiteradament una reunió amb el vicepresident Puigneró o en qui ell delegui i encara no ens ha donat hora. 

4. Si a la Conca d’Òdena hi ha l’índex d’atur que tenim no és culpa de no tenir grans terrenys industrials disponibles. Aquesta és una idea falsa ja que en municipis fortament industrialitzats i amb equipaments i terrenys disponibles, els índexs d’atur són similars o superiors. Nosaltres, com a ciutadans de la comarca estem tan o més preocupats per la manca de llocs de treball. Exigim polítiques que incentivin i facilitin la implantació i creació de negocis dins dels límits actuals, que no estan esgotats en absolut i que les estratègies responguin a un projecte de futur que tingui en compte el món d’avui i sigui avançat, innovador, realista i sostenible. No cal pensar que les solucions vindran de fora i apostem pel talent local, per l’expertesa i les iniciatives d’empreses i negocis que ja tenim implantats entre nosaltres i que tinguin capacitat de créixer.

5. Des de les diferents plataformes que signem aquest manifest, pensem que a la Conca d’Òdena cal buscar/crear empreses que generin valor afegit i que siguin respectuoses amb el medi ambient i les directives europees. Per aconseguir-ho, no només cal disposar de terrenys, el que cal és assegurar la formació adequada, àgil i eficient als futurs professionals. També necessitem disposar de bones infraestructures (tren, rondes, internet, aigua, depuradores…) i fomentar àmbits d’innovació i modernització de sectors econòmics que ja havien estat importants temps enrere (tèxtil, indústria de la pell o del paper) o que podrien implantar-se de nou (indústries del reciclatge, noves energies, tecnologia, nous models agroalimentaris…).

EN SÍNTESI:

  • Demanem la retirada del PDUAECO
  • Exigim la convocatòria dels agents socials, econòmics, polítics a debatre el model de futur econòmic de la Conca d’Òdena
  • Exigim solucions imaginatives i actuals i serioses per combatre l’atur i generar riquesa.
  • Demanem l’elaboració d’un gran pla territorial que contempli desenvolupament econòmic, laboral, social i mediambiental.
  • Proposem que la nova planificació sigui fruit d’aquest debat i que no estigui liderada únicament per la MICOD.
  • Exigim a totes les forces polítiques que es presentin a les eleccions claredat, concrecions i compromís clar sobre el futur de la Conca d’Òdena.

Igualada, 23 de novembre del 2021