Comunicat Impuls Sostenible

Actualment, els recursos que genera el nostre planeta són considerablement inferiors als que gasta la humanitat. Malgrat els compromisos adquirits pels governs, els informes científics constaten que la situació d’emergència ecològica empitjora. El sistema capitalista, basat en un creixement sense fre i l’extracció salvatge de recursos, així com les grans multinacionals, en són els principals responsables.

La dimensió que ha agafat la crisi ambiental posa en perill la vida al planeta. Aquest fet, sumat al context d’enormes desigualtats socials en què ens trobem, fa que siguin els col·lectius més vulnerables els que n’acabin patint les pitjors conseqüències. Per tant, queda clar que l’ecologisme ha d’avançar de la mà del benestar social, dos fronts inseparables.

Els estudis científics conclouen que la Conca d’Òdena és una àrea ecològicament vulnerable per excés d’activitat humana. Per aquest motiu, diverses entitats locals treballem per fer front a aquesta situació des de diferents àmbits. Tot i això, l’abast del problema requereix canvis profunds i transversals que s’han d’abordar des de les institucions. 

Així doncs, per encarar el futur cal preservar els recursos naturals, disminuir la producció i el consum de béns i energia, i posar la vida de les persones al centre. També deixar enrere la propaganda que segueix la retòrica del greenwashing i prendre decisions valentes. Per descomptat, és un canvi complex que requereix un gran esforç per part de l’Administració.

En aquesta línia, i amb la vista posada en les properes eleccions municipals, engeguem l’IMPULS SOSTENIBLE, amb l’objectiu d’iniciar noves dinàmiques en les polítiques mediambientals a la Conca d’Òdena. D’aquesta manera, plantegem una sèrie de propostes concretes en diferents àmbits com la gestió de l’aigua, la mobilitat, l’urbanisme, el territori, l’energia, la natura, l’alimentació i la participació de la ciutadania.

Amb la voluntat de fer arribar aquest treball al conjunt de la població, acompanyem les propostes amb una anàlisi del context global, fruit de la feina de les entitats i col·lectius que participen de la campanya. Paral·lelament, instem als partits polítics de la Conca perquè les avalin en els seus programes com a eines de transformació, i esperem que puguin ser d’utilitat per concretar, aprofundir i inspirar d’altres mesures similars.