Compromís per la Conca

El futur de les persones que estimem i volem viure a la Conca d’Òdena depèn de la posada en valor, preservació i dinamització del nostre patrimoni natural i cultural.

Per això, els col·lectius i persones sota-signants ens comprometem a treballar per tal de dotar-nos d’un model territorial que es basi en els següents criteris:

1. Participació ciutadana
La participació àmplia i real de la ciutadania és imprescindible per posar l’interès general al centre del desenvolupament del territori. L’exposició d’informació pública detallada, la interlocució amb les organitzacions interessades, el plantejament d’alternatives i la cerca de consens social han de ser la norma en el planejament urbanístic i territorial.

2. Indústria de futur
La indústria ha sigut històricament font de riquesa i d’ocupació a la Conca, i continuarà sent-ho en el futur si s’adapta a l’actual revolució del coneixement. Cal prioritzar l’activitat econòmica local i potenciar inversions que estiguin fonamentades en la innovació i la sostenibilitat.

3. Urbanisme sostenible
Els sòls agraris i forestals són un recurs finit i d’alt valor estratègic, no una reserva de sòl urbanitzable. Cal apostar per un model urbanístic compacte, que es desenvolupi a partir dels nuclis de població i polígons actuals i que eviti la urbanització de sectors aïllats, altament consumidors de sòl, o que destrueixin altres activitats ja existents.

4. Dinamització rural
El món rural té valor des de les perspectives històrica, cultural, econòmica i paisatgística. La pagesia és passat i present, i la necessitem pel futur. Hem de reconèixer, respectar i potenciar el paper de l’activitat agrària i continuar la tasca de dinamització del territori a partir d’un model que posi al centre el món rural des de totes les seves vessants: residencial, de producció d’aliments, turisme, pràctica esportiva…

Així mateix, ens comprometem a vetllar per tal que d’altres persones, entitats i administracions públiques desenvolupin la seva activitat de forma alineada a aquests criteris.

Per una Conca sostenible, viva i amb futur!

Igualada, 22 de març de 2019


ADHESIONS INDIVIDUALS

Per adherir-vos al Compromís per la Conca a títol individual, ompliu el formulari que hi ha a continuació:


ADHESIONS D’ENTITATS I COL·LECTIUS

Per adherir-vos al Compromís per la Conca com a entitats o col·lectius, podeu omplir el full d’adhesió per a entitats i enviar-nos-el signat a info@perlaconca.org o bé omplir el formulari que hi ha a continuació: