Qui som?

Per la Conca som una associació sense ànim de lucre fundada el 18 de novembre de 2018 amb l’objectiu de preservar, posar en valor i dinamitzar el patrimoni natural i cultural de la Conca d’Òdena.

Pretenem discutir i potenciar projectes de futur basats en el territori: des de l’activitat agrària fins als valors ambientals, de salut i paisatgístics. Per fer-ho, volem impulsar els acords de custòdia del territori en aquesta zona, així com explorar les possibilitats de col·laboració amb professionals, empreses i institucions per tirar endavant iniciatives de dinamització dels productes agraris i forestals, com la creació d’un parc agrari o l’exploració de nous models de producció, comercialització i consum d’aliments

Per la Conca neix també per articular una resposta crítica a la proposta del Pla director d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena i, molt especialment, a la voluntat per part de certs actors polítics i empresarials locals de construir el macropolígon de Can Morera al nord de la Conca d’Òdena, al terme municipal d’Òdena. Ho fem des de la convicció que el futur del territori passa per projectes de dinamització econòmica que donin valor als elements agraris, naturals i culturals de la zona. Perquè això sigui possible, cal defensar l’espai rural de la Conca i combatre els interessos especulatius i electoralistes que motiven projectes com aquest.

Com a col·lectiu, estem oberts a l’adhesió de totes les persones interessades i comptem amb el suport d’un nombre creixent d’organitzacions, com l’Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena, Unió de Pagesos, el Col·lectiu Eixarcolant, la Xarxa per a la Conservació de la Natura, l’Associació Cultural el Trill i el Casal Popular d’Igualada ‘El Foment’, entre d’altres.

Estructura i governança

Com a associació sense ànim de lucre, l’entitat es regeix pels seus estatuts (que es poden consultar aquí).

L’òrgan de màxim poder de decisió de l’associació és l’Assemblea General, formada per totes les persones sòcies de l’entitat. L’Assemblea General es reuneix de forma ordinària una vegada l’any, i de forma extraordinària si així convé.

L’actual Junta Directiva va ser elegida a l’Assemblea General celebrada el 26 de gener de 2020 (veure acta), i està formada per les següents persones:

  • President: Josep Baulida
  • Secretària: Imma Ribera
  • Tresorera: Isabel Tomàs
  • Vocals: Francina Bacardit, Jaume Grimau i Lluís Cuadras

L’entitat compta també amb una Comissió de Coordinació que gestiona el dia a dia de l’entitat i que resta oberta a qualsevol soci que vulgui sumar-s’hi.

Transparència

Per la Conca és una associació sense ànim de lucre registrada com a ‘Associació per la Sostenibilitat de la Conca d’Òdena’, amb seu al municipi d’Òdena (Anoia) i amb NIF G67397646. L’entitat està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 64956.

L’activitat de l’entitat es realitza a partir del treball voluntari de socis i col·laboradors. Els principals recursos econòmics provenen de les quotes de socis i de donacions puntuals, tant de particulars com d’altres entitats.

Podeu consultar les Actes de les Assemblees Generals i l’estat de comptes