Propostes de Mínims

1RECOLLIDA PORTA PORTA A TOTS ELS MUNICIPIS (mancomunadament)RESIDUS
2IMPLEMENTACIÓ DE “LA TAXA JUSTA” COM A SISTEMA DE PAGAMENT PER GENERACIÓRESIDUS
3CAMPANYA MUNICIPAL INTENSA D’ESTALVI D’AIGUA INCLOUENT PARCS, JARDINS I SERVEIS MUNICIPALSAIGUA
4DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE TOTS ELS MUNICIPIS ABANS DE L’ABOCAMENT A LLERA. TRACTAMENT TERCIARI DE LES AIGÜES DEPURADESAIGUA
5REMUNICIPALITZAR I MANCOMUNAR LA GESTIÓ DE L’ABASTAMENT I SANEJAMENT DE L’AIGUAAIGUA
6PLA D’HORTS URBANS AMB ÚS D’AIGÜES RESULTANTS DEL TRACTAMENT TERCIARI I D’AIGÜES FREÀTIQUES NO POTABLES (sense causar baixa als nivells de l’aqüífer)URBANISME I TERRITORI
7ESTRATÈGIA PEL 3-30-300 A TOTS ELS POBLES (veure 3 arbres des de casa – carrers amb 30% capçades – parc a 300 metres de casa)URBANISME
8CAMPANYA PER L’HABITABILITAT D’EDIFICIS BUITS (particulars-entitats financeres), AFAVORINT HABITATGE SOCIALURBANISME
9CREAR UNA COMUNITAT ENERGÈTICA A CADA BARRI O POBLERENOVABLES
10CREAR UNA OFICINA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL O MANCOMUNADA PER COORDINAR TOTES LES ACCIONS, ASSESSORAR I FORMAR (particulars/empreses/administració)RENOVABLES
11XARXA COMPLETA DE CARRIL BICICLETA INTRA I INTERURBÀMOBILITAT
12POTENCIAR LA XARXA INTRA I INTERURBANA DE TRANSPORT PÚBLICMOBILITAT
13PACIFICACIÓ DELS NUCLIS URBANS, ESPECIALMENT ELS ENTORNS EDUCATIUS i APOSTA DECIDIDA MUNICIPAL PEL BICIBÚSMOBILITAT
14ESTABLIR UN PLA MANCOMUNAT DE PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT i RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DE LA CONCA D’ÒDENABIODIVERSITAT
15RESTAURACIÓ DEL RIU ANOIA I AFLUENTSBIODIVERSITAT
16INCORPORAR LA SOSTENIBILITAT EN TOTES LES POLÍTIQUES MUNICIPALS, D’ACORD AMB L’ESTRATÈGIA EUROPEA DE BIODIVERSITATBIODIVERSITAT
17CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DE MEDI AMBIENT MANCOMUNADA (amb tots els actors de la societat civil i administració): PORTAL PÚBLIC DEL MEDI AMBIENT, MEMÒRIA ANUAL DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL I MANCOMUNADA, I AVALUACIÓ CIUTADANAPARTICIPACIÓ-GOVERNANÇA
18IMPULS DECIDIT DE LA MANCOMUNITAT AL PARC AGRARI – CONSUM DE PRODUCTES LOCALS EN ACTES MUNICIPALS I INSTITUCIONS PÚBLIQUESALIMENTACIÓ