Per la Conca i Unió de Pagesos denunciem que el procés participatiu pel Pla Director persegueix justificar 400 noves hectàrees industrials

COMUNICAT - 08/06/2020 - Considerem que el model de grans superfícies industrials del que parteix el PDUAECO no està consensuat amb tots els actors del territori ni permetrà un equilibri entre les diferents necessitats socioeconòmiques. El procés plantejat arrenca amb les cartes marcades i no obre la porta a un debat amb profunditat sobre el model de desenvolupament de la Conca d’Òdena.

COMUNICAT – 08/06/2020

Considerem que el model de grans superfícies industrials del que parteix el PDUAECO no està consensuat amb tots els actors del territori ni permetrà un equilibri entre les diferents necessitats socioeconòmiques. El procés plantejat arrenca amb les cartes marcades i no obre la porta a un debat amb profunditat sobre el model de desenvolupament de la Conca d’Òdena.

El col·lectiu Per la Conca i el sindicat agrari Unió de Pagesos enfoquem el procés participatiu sobre el Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena (PDUAECO) amb la voluntat de fer visible la necessitat de debatre a fons el model econòmic, social i ambiental que ha de guiar les polítiques públiques presents i de futur. Després de més de dos anys reclamant un diàleg amb els representants de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i de la Generalitat, lamentem que la participació finalment proposada es basi únicament en l’extensió i la ubicació de noves àrees industrials.

A diferència del que van anunciar els alcaldes i tècnics de la Generalitat la setmana passada, constatem que el procés de participació no arrenca “des d’un full en blanc”. En la seva visita a Igualada fa menys de 15 dies, el President de la Generalitat ja va anunciar que el nou Pla Director permetria la implantació de 300 noves hectàrees de sòl industrial. Així mateix, ens consta que l’avenç del Pla Director contempla un mínim de 350 hectàrees a ubicar en espais com Can Morera, l’aeròdrom d’Òdena, l’anomenat “polígon dels adobers” i la zona de Can Titó, al sud de Vilanova. La COVID-19, que els experts relacionen amb la crisi ecològica global, ha evidenciat la importància d’impulsar la pagesia i l’alimentació de proximitat i de disposar d’espais naturals de qualitat propers als nuclis de població. Creiem que urbanitzar grans quantitats de nou sòl industrial tindria greus afectacions sobre l’activitat agrària (per la pèrdua de terrenys d’alta productivitat) i sobre la salut i benestar de la població. Aquests riscos prenen encara més importància en un espai com la Conca d’Òdena, que per la seva orografia, dimensions i vies de comunicació existents ja es troba en una situació vulnerable pel que fa a la contaminació i al límit de l’equilibri entre espais urbanitzat i no urbanitzats.

Alhora, considerem que l’aposta per les grans superfícies industrials no pot ser presentada com una sortida de la crisi actual ni com una estratègia de creació d’ocupació. Cal entendre-la, en tot cas, com una aposta a llarg termini, sense certeses sobre quines empreses s’hi implantaran o quan ho faran, ni quina afectació tindran sobre la gran quantitat de parcel·les buides en els polígons ja existents. En un moment com l’actual, no serveixen velles solucions i argumentaris. Creiem necessari prioritzar polítiques innovadores que vagin d’acord amb les directrius que s’estan desenvolupant a nivell europeu sobre sostenibilitat, economia circular i impuls de sectors essencials com l’agrícola.

Denunciem que el procés participatiu presentat no servirà per consensuar un model de desenvolupament econòmic pel territori. No només es tracta d’un procés purament consultiu (sense obligació d’incorporar cap de les opinions formulades, ni de sotmetre-ho a votació entre la ciutadania) sinó que va lligat a un pla director urbanístic que està pensat únicament per requalificar terrenys agrícoles o naturals com a urbanitzables. Cal recordar, a més, que actualment s’està formulant el nou Pla Territorial Parcial del Penedès, un document de rang superior que ha de marcar les línies bàsiques de desenvolupament de cada regió de la vegueria. Aprovant planejament urbanístic d’àmbit més concret (com el PDUAECO) abans del Pla Territorial, la Generalitat incompleix les seves pròpies directrius de planejament.

Per aquests motius, Unió de Pagesos i Per la Conca exigim que el procés participatiu del Pla Director contempli propostes prou àmplies com per reflectir tots els posicionaments possibles sobre la qüestió de les grans superfícies. Al mateix temps, reivindiquem més que mai la necessitat de debatre i consensuar un model territorial propi, al marge d’actuacions urbanístiques concretes, que garanteixi un equilibri econòmic, social i ambiental per la Conca d’Òdena.


Participants a la roda de premsa celebrada la setmana passada per presenta el procés participatiu del PDUAECO. Foto: MICOD.

A premsa: